بروشور جدید ترین محصولات پارس سرام

بروز ترین بروشور پارس سرام با ارائه جدیدترین محصولات خود در مردادماه سال 1401 منتشر شد.
این بروشور شامل 7 دسته از محصولات پارس سرام میباشد :

 1. توالت فرنگی آریا
 2. توالت فرنگی آرین
 3. توالت فرنگی ویداس
 4. توالت فرنگی داتیس
 5. توالت فرنگی شایا
 6. توالت فرنگی ریما
 7. توالت فرنگی رونیکا
 8. توالت فرنگی شارلوت
 9. توالت فرنگی دیبا
 10. توالت فرنگی شایا ( مشکی)
 1. والهنگ ارکید 
 2. والهنگ ارکید (مشکی)
 3. والهنگ ستیا
 4. والهنگ ستیا (مشکی)
 1. روشویی روکابینتی تانیا
 2. روشویی روکابینتی تونی 45
 3. روشویی روکابینتی تونی 60
 4. روشویی روکابینتی داتیس
 5. روشویی روکابینتی رونیکا
 6. روشویی روکابینتی السا
 7. روشویی روکابینتی آرالیا
 8. روشویی روکابینتی دایانا
 9. روشویی روکابینتی ژیوا
 10. روشویی روکابینتی ستیا
 1. زیرسنگی درسا
 2. زیرسنگی داتیس
 1. روشویی پایه دار دیاموند
 2. روشویی پایه دار ترنادو
 3. روشویی پایه دار تانیا
 4. روشویی پایه دار آیرین
 5. روشویی پایه دار گلنار
 6. روشویی پایه دار نسیم
 7. روشویی پایه دار گوشه سحر
 8. روشویی پایه دار دیاموند
 1. توالت زمینی تانیا
 2. توالت زمینی توکا
 3. توالت زمینی کردیا
 4. توالت زمینی آرین
 5. توالت زمینی گلنار
 6. توالت زمینی آتوسا
 7. توالت زمینی ویلما
 8. ارینال روشویی دار