اخبار مالی

اخبار مالی اعم از گزارشات و صورت های مالی،ترازنامه ،اطلاعیه های مهم کارخانه پارس سرام میباشد

شرکت پارس سرام در زمینه تولید انواع چینی بهداشتی فعال بوده و از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد کسرام طبقه بندی گردیده است

صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه دوم سال 1400 شرکت پارس سرام

صورت مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1400

١- صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت پارس سرام (سهامی عام) برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰و صورت وضعیت مالی آن به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است. ... ادامه مطلب
گزارش تفسیری مدیریت پارس سرام

گزارش تفسیری مدیریت

در اجرای مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب 03/05/1386 و اصلاحیه‌های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره 29386/122 مورخ 29/09/1396) گزارش تفسیری مدیریت شرکت پارس سرام برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1400 تهیه گردیده است. این گزارش طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است و در تاریخ 30/01/1401 به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است. ... ادامه مطلب