اخبار مالی

اخبار مالی اعم از گزارشات و صورت های مالی،ترازنامه ،اطلاعیه های مهم کارخانه پارس سرام میباشد

شرکت پارس سرام در زمینه تولید انواع چینی بهداشتی فعال بوده و از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد کسرام طبقه بندی گردیده است

گزارش تفسیری مدیریت پارس سرام

گزارش تفسیری مدیریت

در اجرای مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب 03/05/1386 و اصلاحیه‌های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره 29386/122 مورخ 29/09/1396) گزارش تفسیری مدیریت شرکت پارس سرام برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1400 تهیه گردیده است. این گزارش طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است و در تاریخ 30/01/1401 به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است. ... ادامه مطلب