افزایش تولید

کارخانه پارس سرام

بهره‌برداری از 4 خط تولید اتوماتیک توالت فرنگی

2 دستگاه شامل 4 خط توليد اتوماتيک توالت فرنگي به مقصود مکانيزه کردن بخشي از فرايند توليد توالت فرنگي به ظرفيت 2600 تعداد در ماه پس از طراحي و تجهيز، در فروردين ماه 1401 فرايند نصب و تجهيز آن تکميل گرديد و پس از گذراندن توليد آزمايشي از تاريخ 9 خردادماه 1401 به بهره‌برداري کامل رسيده ‌است. بهاي تمام شده تجهيزات فوق به شرح يادداشت شماره 14 همراه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده به مبلغ بالغ بر 96 ميليارد ريال مي‌باشد که در تاريخ 28 ارديبهشت‌ماه 1401 در سامانه کدال افشا گرديده است. تجهيزات فوق مربوط به مکانيزه کردن بخشي از فرايند توليد مي‌باشد که منجر به کاهش وابستگي به منابع انساني، کاهش ضايعات، افزايش کيفيت محصولات و توليد بيشتر توالت فرنگي به ميزان 100 عدد در روز خواهد شد. ... ادامه مطلب